• Oikeutesi ja yhteydenotot

  Haluamme käsitellä henkilötietojasi sinun kannaltasi läpinäkyvästi.

  Jos haluat lisätietoja, sinulla on oikeus saada jäljennös hallussamme olevista, sinua koskevista henkilötiedoista. Ottamalla meihin yhteyttä sinulla on myös oikeus saada lisätietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

  Huomaa, että varmistamme henkilöllisyytesi ennen tietojen luovuttamista. 

  Haluamme varmistaa, että hallussamme olevat, sinua koskevat henkilötiedot ovat oikein ja ajantasaisia. Jos jokin hallussamme oleva henkilötieto on virheellinen, voit pyytää sen oikaisua. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista, jos niiden käsittelylle ei ole oikeusperustetta; tiettyjen tietojen poistaminen ei ole kuitenkaan mahdollista voimassa olevan lainsäädännön perusteella.

  Sinulla on myös oikeus tietyin edellytyksin pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista sekä milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. 

  Voit myös tietyin edellytyksin pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

  Voimme toimittaa pyynnöstäsi jäljennöksen meille antamistasi henkilötiedoista suoraan sinulle tai toiselle yhtiölle, jos se on teknisesti mahdollista. Sinulla on myös oikeus kääntyä puoleemme vastustaaksesi henkilötietojesi käsittelyä ja tutkituttaa henkilötietosi käsittely.

  Voit ottaa meihin yhteyttä myös, jos haluat tehdä valituksen siitä, miten keräämme, säilytämme ja käytämme henkilötietojasi. Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset valitukset; jos olet tästä huolimatta tyytymätön asian ratkaisuun, voit ottaa yhteyttä paikalliseen valvontaviranomaiseen valituksen tekemiseksi, www.tietosuoja.fi/.

  Jos et halua saada meiltä markkinointiviestintää, voit milloin tahansa kieltää sen käyttämällä sähköpostitse, tekstiviestillä tai sosiaalisen median kautta sinulle lähettämissämme viesteissä olevaa peruutuslinkkiä tai ottamalla meihin yhteyttä.

  Yhteystietomme:

  Osoite: Moderna Försäkringar, Personuppgiftsombudet, Box 7830, 103 98 Stockholm, Sweden

  Sähköposti: dataskydd@modernaforsakringar.se