• Henkilötietojesi käyttö

  Käytämme henkilötietojasi tässä kappaleessa kuvattuihin tarkoituksiin. Tallennamme tietojasi niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten tähden, joita varten henkilötietoja säilytetään, mukaan lukien voimassa olevan lainsäädännön nojalla sovellettavat määräajat, kuten vanhentumisajat.

  Yhteydenpito kanssasi – käsittelemme henkilötietoja tunnistaaksemme sinut, viestiäksemme kanssasi ja antaaksemme sinulle olennaisia tietoja kanavasta riippumatta.

  Vakuutusten myynti ja hallinnointi – käsittelemme henkilötietoja solmiaksemme kanssasi vakuutussopimuksen ja hallinnoidaksemme sen jälkeen vakuutusta (esimerkiksi vakuutuksen uusiminen, muuttaminen tai irtisanominen). Tätä tarkoitusta varten meidän täytyy tunnistaa vakuutustarpeesi (olennaiset vakuutukset, sopiva vakuutusmäärä ja laajuus), laskea vakuutusriskisi (vakuutuksen hinta suhteessa vakuutettuun riskiin) ja tarkistaa, että sinulla on oikeus hankkia kyseinen vakuutus. 

  Vahinkojen ja vaateiden käsittely – käsittelemme henkilötietoja voidaksemme käsitellä vahinkoasian sekä oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

  Tuotteiden ja palveluiden markkinointi – käsittelemme henkilötietoja, joiden avulla voimme antaa tietoja ja tarjota vakuutuksia, joiden uskomme olevan sinulle olennaisia. Vastaavasti pyrimme välttämään sellaisten tietojen lähettämistä tai esittämistä sinulle, joiden emme usko kiinnostavan sinua.

  Lakisääteiset velvoitteet – käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme, esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Meillä on myös velvollisuus antaa tietoja viranomaisille, kun he pyytävät niitä osana julkisen vallan käyttöään.

  Tilastolliset tarkoitukset – käsittelemme henkilötietoja laskeaksemme vakuutusriskit ja parantaaksemme vakuutustemme hinnoittelua.

  Tutkinta – käsittelemme henkilötietoja tutkiaksemme, paljastaaksemme ja estääksemme petoksia.

  Jälleenvakuutus – yksittäistapauksissa voimme käsitellä henkilötietoja jälleenvakuutuksen hankkimiseksi ja tällaisen suojan vaatimiseksi.

  Muiden toteuttamien palvelujen tarjoaminen – käsittelemme henkilötietoja, jotta yhteistyökumppanimme voisivat tarjota vakuutuksiimme liittyviä palveluja.

  Laatutarkoitukset – käsittelemme henkilötietoja toimintamme, tuotteidemme ja palvelujemme kehittämiseksi sekä markkinatutkimusten ja muiden analyysien, kuten asiakastyytyväisyystutkimusten, toteuttamiseksi. Voimme nauhoittaa sinun ja henkilöstömme välisiä puhelinkeskusteluja laadunvalvontaa varten.