• Henkilötietojen jakaminen muille toimijoille

  Siirrämme henkilötietoja muille osapuolille vain, jos tällaiselle siirrolle on oikeusperuste, esimerkiksi jos olet antanut siihen suostumuksesi. 

  Käsiteltävien henkilötietojen ja asiakkuutesi mukaan voimme jakaa henkilötietojasi seuraaville vastaanottajaryhmille:

  • Vakuutusedustajat – henkilötietoja jaetaan vakuutusedustajallesi antaman toimeksiannon puitteissa, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai vakuutuksen ottamista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
  • Ryhmäedustajat – ryhmävakuutusten yhteydessä henkilötietoja voidaan jakaa ryhmävakuutussopimuksen mukaisesti.
  • Terveydenhuollon tarjoajat – voimme jakaa tietojasi terveydenhuollon tarjoajallesi.
  • Yhteistyökumppanit korjauksissa ja vahinkotarkastuksissa (esimerkiksi korjaamot, eläinklinikat ja katsastajat) – henkilötietoja voidaan jakaa, jos se on tarpeen korvauskäsittelyä varten.
  • Trafikförsäkringsföreningen (Ruotsin liikennevakuutusyhdistys) – meillä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa Trafikförsäkringsföreningenille otetuista liikennevakuutuksista sekä liikennevahingoista.
  • Muut vakuutusyhtiöt – henkilötietoja voidaan jakaa muille vakuutusyhtiöille, jos se on tarpeen takautumisvaatimuksia ja jälleenvakuutussuojaa varten.
  • Viranomaiset ja lautakunnat – jaamme henkilötietoja viranomaisille ja lautakunnille silloin, kun olemme siihen velvoitettuja, tai etujemme turvaamiseksi.          

  Muut yhteistyökumppanit ja palveluntarjoajat – voimme jakaa henkilötietojasi tarjotaksemme sinulle lisäpalveluita tai esimerkiksi käyttäessämme asianajajaa etujemme turvaamiseksi.