• Avainkäsitteitä

  Automatisoidut päätökset tarkoittavat, että teemme tietyissä tapauksissa päätöksiä ilman manuaalisia toimia. Tällöin kyse voi olla automaattisesta hinnoittelusta, joka perustuu käsittelemiimme tietoihin, tai vahingonkorvauksen automaattimaksusta, jonka pohjana on meille annetut tiedot. Ilmoitamme sinulle täysin automatisoitujen päätösten soveltamisesta, jos ne vaikuttavat sinuun merkittävästi.

  Henkilötieto: Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia luonnolliseen, elossa olevaan henkilöön suoraan tai epäsuorasti yhdistettäviä tietoja, kuten nimeä, henkilötunnusta, varausnumeroa ja IP-numeroa.

  Rekisterinpitäjä: Rekisterinpitäjä on toimija, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

  Profilointi: Henkilötietoja käytetään henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointiin tai erilaisiin analyyseihin tai ennakointeihin.

  Euroopan talousalue: EU:n jäsenmaat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein.

  Arkaluonteiset henkilötiedot (erityiset henkilötietoryhmät): Nämä ovat henkilötietoryhmiä, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, tai ammattiliiton jäsenyys, sekä geneettisiä tai biometrisia tietoja henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten, tai terveyttä koskevia tietoja tai luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevia tietoja.