Anmäl skada

Skadecentret hjälper dig vid otursskador och vid skador som inte täcks av garanti och reklamation. Vi hjälper dig även om du drabbats av inbrott i ditt hem, kontor eller fritidshus. Nedan kan du se status på ett pågående ärende

Täcks skadan av garanti/reklamation?

Om du din produkt bara slutat fungera utan synbar anledning och garantin ännu inte gått ut, ska du vända dig till din butik,