Här har du möjlighet att testa batteriet till din dator (”Battery Wear Level”). 

Hämta batteritest