Avgift för servicetjänster

Avgift för servicetjänster

Moderna Affinity har rätt att ta betalt en avgift för att täcka kostnaden för servicetjänster vid skadebehandlingen.
Försäkringen täcker inte service på felfria produkten, eller skadar, som inte täcks av försäkringen. Avgifter till justering eller felsökning på en felfri produkt eller skadar som inte täcks av försäkringen är inte omfattat av försäkringen.

  1. Om vi konstaterar att produkten är felfri eller att skadan inte täcks vid servicebesök kan vi kräva en avgift på 550? Kr. (kolla priset för Sverige)

  2. Om vi konstaterar att en produkt är felfri, eller att skadan inte täcks av försäkringen efter en produkt har lämnats in på en verkstad, kan vi kräva en avgift på 950kr för service. 

För försäkrade mobiltelefoner gäller:

Om Moderna Affinity konstaterar att mobiltelefonen är utan fel, eller att skadan inte är täckt av försäkringen efter den har lämnats in på verkstad kan vi kräva en avgift på 450kr. ?

Avgift när en försäkring sägs upp med kort varsel

Det framgår av försäkringsvillkoren om denna typ av uppsägelse kan användes. Om du väljer att säga upp med kort varsel kommer det att kosta dig en avgift på 299kr? Pr. Försäkring. Avgiften speglar den kostnad vi har med försäljning och etablering av din försäkring.