Om du inte tycker som vi

Som försäkringstagare är du, vid ersättningsbar totalskada eller stöld genom inbrott i ditt hem, fritidshus eller kontor, berättigad ersättning i form av ny, funktionsmässigt likvärdig produkt. I första hand väljs en ersättningsprodukt av samma modell och märke. I de fall där produkten funnits på marknaden i över ett år har modellen ofta utgått ur tillverkarens sortiment. I dessa fall väljs den modell som är närmast likvärdig när det gäller egenskaper och specifikationer. Det betyder att design, fabrikat och tillbehör kan komma att skilja sig från det försäkrade objektet. Ytterligare information om försäkringen finner du i ditt försäkringsvillkor.

Om du inte är nöjd med den produkt du blivit erbjuden, kan du överklaga beslutet genom att klicka på länken nedan, fylla i formuläret och skicka oss dina synpunkter.

Klicka här för överklagan av produktval

Du har även möjlighet att skicka ett skriftligt överklagande och få klagomål och tvist som rör försäkringen prövad av nedan angivna nämnder:

Försäkringsbolagets Överprövningsnämnd
Skriv till Överprövningsnämnden om du vill ha ditt ärende prövat.
Moderna Försäkringar
Care Pack Överprövningsnämnd
Box 7830
103 98 Stockholm

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Du har som privatperson också möjlighet att vända dig till ARN. Allmänna reklamationsnämnden är ett statligt organ. I denna nämnd sker all prövning på skriftligt underlag.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 STOCKHOLM
Telefon: 08-555 017 00, Telefax 08-555 017 01

Du har alltid möjlighet att väcka talan mot oss vid allmän domstol.